Shimizu Mami

2023

PARKER no.01

model: Kanako Netsu
styling: Seira Usami
graphic: Mami Shimizu
photo/logo design: Miho Aoyama